Regulamin korzystania z basenu zewnętrznego

Zasady ogólne

 1. Basen jest obiektem niestrzeżonym o głębokości 150 cm dla osób umiejących pływać. Z basenu mogą korzystać wyłącznie goście Pokoi gościnnych Brown w godzinach otwarcia.
 2. Rozpoczęcie korzystania z basenu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
 3. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób kąpiących się, zwłaszcza dzieci. Osoby nieletnie mogą przebywać w strefie basenowej i korzystać z basenu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Basen jest otwarty codziennie w godz. 10.00 – 18.00. W tym samym czasie w basenie mogą przebywać wyłącznie osoby wspólnie zakwaterowane z uwagi na sytuację związaną z COVID-19. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub z innych powodów, basen może zostać zamknięty czasowo, na kilka godzin w danym dniu lub na dłuższy okres czasu.
 5. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub z innych powodów, basen może zostać zamknięty zadaszeniem, pod którym kąpiel jest zakazana.
 6. Przed skorzystaniem z basenu należy zadbać o odpowiednią higienę ciała. Przed wejściem do wody należy zdezynfekować ręce i wziąć prysznic.
 7. Osoby nieumiejące pływać mogą wchodzić do wody wyłącznie w kamizelkach przeznaczonych do pływania.
 8. Na terenie basenu obowiązują klapki oraz stroje kąpielowe. Zabrania się przebywania nago, w tym dzieci powyżej dwóch lat powinny na sobie mieć strój kąpielowy lub kąpielówki.
 9. Dzieci używające pieluch mogą przebywać w basenie wyłącznie w pielucho majtkach przeznaczonych do kąpieli.
 10. W basenie można przebywać tylko w stroju kąpielowym. Przed wejściem do basenu należy zdjąć klapki kąpielowe. W niecce basenowej nie wolno płukać strojów kąpielowych, ani innych przedmiotów.
 11. Przed wejściem do basenu nie należy stosować kremów, maści etc.
 12. Dzieci używające pieluch mogą przebywać w basenie wyłącznie w pielucho majtkach przeznaczonych do kąpieli.
 13. Niedopuszczalne jest uprzednie zajmowanie leżaków ręcznikami itp.
 14. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za stratę pieniędzy, przedmiotów wartościowych czy innych przedmiotów.
 15. Korzystający z basenu odpowiadają materialnie za wszystkie powstałe z ich winy szkody lub zanieczyszczenia basenu i jego wyposażenia.

Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły nienaruszający dóbr osobistych. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie zastosują się do zaleceń regulaminu. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu oraz uwag osób zarządzających obiektem zostaną poproszone o opuszczenie  strefy basenowej. 

Zachowanie w strefie basenowej

Goście basenu powinni zaniechać wszelkich działań i zachowań godzących w dobre obyczaje, prowadzących do zanieczyszczeń, przeszkadzających w zachowaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku.

Szczególnie zabrania się:

 1. Skakania do wody. Biegania po obrzeżu niecki basenowej, wspinania się po ścianach basenu. Popychania innych osób do wody.
 2. Używania własnego odbiornika radiowego czy innych nośników dźwiękowych lub instrumentów muzycznych, hałasowania i śpiewania.
 3. Palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 4. Wnoszenia szklanych opakowań i innych ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych.
 5. Zakazuje się jedzenia, picia, żucia gumy w basenie.
 6. Gry w piłkę w niecce basenowej oraz w części
 7. Manipulowania przy dyszach, wylewania i zanieczyszczania wody.
 8. Przyprowadzania zwierząt.
 9. Chodzenia w mokrych kostiumach kąpielowych w patio  i siadania na poduszkach.
 10. Samowolnego otwierania lub zamykania zadaszenia basenu.
 11. Zakazuje się korzystania z basenu osobom, u których oznaki wskazują na COVID-19, choroby skóry, grzybice, otwarte rany, skaleczenia, brodawczaka lub inne choroby zakaźne, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością ( lub po skonsultowaniu się z lekarzem)
 13. Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne tych osób.